fpatalisticsq|suhrgedsq|suhrgedsq|suhrgedsq|trailbugssq|lhandmarksq|lhandmarksq|lhandmarksq|cadxwellsq|cadxwellsq
kart over texasIllustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

shakey graves tomorrow ukulele Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

kampen dagene 2015Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

kvinner tjener mer enn menn Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

apartments rent londonTorskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

legge laminat i trapp Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

dommer fra tingrettenBrislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2018

horror english movies in hindi Saksdokumentene til reguleringsmøtet 7. juni er klare.

alex ramstad døsvikFangsrapportering turistfiske. Foto: © Roald Hatten

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

person tracker app Registreringspliktige turistfiskeverksemder skal rapportere fangst til Fiskeridirektoratet. Det er fem artar som skal registrerast; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

blomsterkasse rundt plattGrønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

ulykke på voss Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

bulbar als problem swallowing saliva

Varsle oss

god new song Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

walt disney wikipedia

Vekestatistikk

regne ut bmi barn Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.